OC, Ubezpieczenie OC – Odpowiedzialności Cywilnej – dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jego warunki reguluje Ustawa o Ubezpieczeniu Obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r. Ubezpieczenie to zabezpiecza nas przed skutkami wypłaty czasami nawet bardzo wysokich odszkodowań osobom poszkodowanym przez nas podczas wypadku drogowego.


AC, Ubezpieczenie AC – AutoCasco – jest ubezpieczeniem dobrowolnym i chroni pojazdy określone w umowie w przypadku np.: zderzenia się z pojazdem, z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uszkodzeniem pojazdu przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, kradzieży, uszkodzenia pojazdu lub jego części.


NNW, Ubezpieczenie NNW – Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy oraz pasażerów ubezpieczanego pojazdu, związane z jego użytkowaniem, takich jak: zwrot kosztów leczenia, kwestie całkowitego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku


Zielona Karta– chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. Zielona Karta jest wymagana na terenie 12 państw: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Serbii i Czarnogóry, Tunezji, Turcji, Ukrainy.MTU, Liberty Direct, Proama, AXA Direct, Generali, Uniqa, InterRisk, HDI Asekuracja, Grupa Aviva, PZU